07 மார்ச் 2015

சேவைமுறைகளின் வகைகள்-Category wise

மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம்.தமிழ்நாடு அரசின் சேவை முறைகளின் வகைகளை காண்போம்.
Category wise
  Government To Citizen
  Government To Employee
  Government To Government
  Government To Business
  Recruitment
  RTO'S
  Transaction Services
   

  வகை
   அரசிடமிருந்து மக்களுக்கு
   அரசிடமிருந்து பணியாளர்களுக்கு
   அரசிடமிருந்து அரசுக்கு
   அரசிடமிருந்து வர்த்தகத்திற்கு
   நியமனம்
   வட்டரப்போக்குவரத்து அலுவலர்
   பரிமாற்ற சேவைகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக