07 மார்ச் 2015

தமிழக அரசு செயலாளர்கள் விவரம்.2015

மரியாதைக்குரியவர்களே,
                வணக்கம்.கொங்குத்தென்றல் வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை இனிதே வரவற்கிறேன்.தமிழக அரசு செயலாளர்கள் பற்றிய விவரங்களை இந்தப்பதிவில் காண்போம்...
செயலாளர்கள் பற்றிய விவரங்கள்
(1)அரசு செயலாளர்கள்
திரு கு.ஞானதேசிகன், இ.ஆ.ப.,
அரசு தலைமைச் செயலாளர்
தொலைபேசி :25671555 PABX : 5678 (O) , 24919490(R)
மின்னஞ்சல் :cs(at)tn.gov.in

(2)வளர்ச்சித் துறை ஆணையர்

வளர்ச்சித் துறை ஆணையர்
தொலைபேசி :25673040(O) மின்னஞ்சல் :plansec(at)tn.gov.in

(3)விழிப்புப்பணி ஆணையர்
திரு கு.ஞானதேசிகன், இ.ஆ.ப.,
வி. ப (ம) நி. சீ. ஆ (பொறுப்பு)
தொலைபேசி :25671548(O) , 26258039(R)
தொலைப்பிரதி :25674901
மின்னஞ்சல் :parsec(at)tn.gov.in,partgsec(at)tn.gov.in (Trg)

(4)தலைமை தேர்தல் அதிகாரி
டாக்டர் சந்தீப் சக்சேனா இ.ஆ.ப.,
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670390(O) மின்னஞ்சல் :ceo(at)tn.gov.in

(5)முதலமைச்சர் செயலாளர் (நான்கு செயலர்கள்)
டாக்டர் M ஷீலா ப்ரியா இ.ஆ.ப
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் /முதலமைச்சரின் செயலர்-1
தொலைபேசி :25674234(O) , 22640270(R)

டாக்டர் P. ராம மோகன ராவ் இ.ஆ.ப
முதலமைச்சரின் முதன்மைச்செயலாளர்- II
தொலைபேசி :25675163(O) , 24798060(R)

திரு K N வெங்கடரமணன் இ.ஆ.ப (ஓய்வு)
முதலமைச்சரின் முதன்மைச் செயலாளர்- III
தொலைபேசி :25670866(O) , 28132567(R)

திரு A ராமலிங்கம் இ.ஆ.ப
முதலமைச்சரின் செயலாளர்-IV
தொலைபேசி :25670132(O) , 26266264 (R)

(6)ஆளுநரின் செயலாளர்
திரு ரமேஷ் சந்த் மீனா இ.ஆ.ப
ஆளுநரின் செயலாளர்
தொலைபேசி :22351700(O) , 24794949(R)
தொலைப்பிரதி :22350570
மின்னஞ்சல் :govsec(at)tn.nic.in

(7)செயலாளர் (சட்டமன்றத்தில்)
திரு ஏ.எம்.பி ஜமாலுதின்
செயலர். சட்டமன்றப் பேரவைச் செயலகம்
தொலைபேசி :25672611(O) , 26156146(R)
மின்னஞ்சல் :assembly(at)tn.gov.in , assemblysecretary(at)tn.gov.in

Contact Details of Departments
(8)ஆதி திராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் நலத் துறை
திருமதி கண்ணகி பாக்கியநாதன் இ.ஆ.ப
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25671848(O) , 26453180(R)
மின்னஞ்சல் : adisec(at)tn.gov.in
(9)வேளாண்மை துறை
திரு ராஜேஷ் லக்கானி,இ.ஆ.ப.,
வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் அரசு செயலாளர்.
தொலைபேசி :25674482(O) , 24794976(R)
மின்னஞ்சல் : agrisec(at)tn.gov.in
(10)கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம் (ம) மீன்வளத் துறை
டாக்டர் S. விஜயகுமார் இ.ஆ.ப
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25672937 INT:5652(O) , 26286551(R)
மின்னஞ்சல் : ahsec(at)tn.gov.in
(11)பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலம் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
டாக்டர் கே அருள்மொழி இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670848(O) , 26183423(R)
மின்னஞ்சல் : bcsec(at)tn.gov.in
(12)வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை
திரு S.K. பிரபாகர் இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25672757 PBX No:5587(O) , 26532303(R)
மின்னஞ்சல் : ctsec(at)tn.gov.in
(13)கூட்டுறவு,உணவு (ம) நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை
திரு Md. நசிமுதீன், இ.ஆ.ப.,
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25672224 PABX:5647(O) மின்னஞ்சல் : coopsec(at)tn.gov.in

(14)எரிசக்தி
திரு ராஜேஷ் லக்கானி,இ.ஆ.ப
செயலாளர்
தொலைபேசி :25671496,PABX-5975(O) தொலைப்பிரதி :25672923
மின்னஞ்சல் : enersec(at)tn.gov.in
(15)சுற்றுச்சூழல் (ம) வனத்துறை
திரு ஹன்ஸ் ராஜ் வர்மா இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25671511,PABX-5691 (O) , 26512020(R)
தொலைப்பிரதி :25670560
மின்னஞ்சல் : forsec(at)tn.gov.in
(16)நிதி துறை
திரு K சண்முகம் இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25671173;PBX No-5636(O) , 24465657(R)
தொலைப்பிரதி :25671252
மின்னஞ்சல் : finsec(at)tn.gov.in
(17)கைத்தறி, கைத்திறன், துணிநூல் (ம) கதர்த்துறை
திரு ஹர்மந்தர் சிங் இ ஆ ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25671623(O) , 24792314(R)
தொலைப்பிரதி :25672261
மின்னஞ்சல் : htksec(at)tn.gov.in
(18)மக்கள் நல்வாழ்வு (ம) குடும்பநலத்துறை
டாக்டர் J ராதாகிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25671875,PABX-5671(O) , 24791076(R)
தொலைப்பிரதி :25671253
மின்னஞ்சல் : hfsec(at)tn.gov.in
(19)உயர்கல்வி துறை
Selvi Apoorva, இ.ஆ.ப.,
செயலாளர்
தொலைபேசி :25670499(O) மின்னஞ்சல் : hrsec(at)tn.gov.in

(20)நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை
திரு ராஜீவ் ரஞ்சன் இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670959(O) தொலைப்பிரதி :25673035
மின்னஞ்சல் : hwaysec(at)tn.gov.in
(21)உள், மதுவிலக்கு (ம) ஆயத்தீர்வை துறை
திரு அபூர்வ வர்மா இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்,
தொலைபேசி :25671113,25670077 PABX 5632(O) , 24530780(R)
மின்னஞ்சல் : homesec(at)tn.gov.in
(22)வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை
திரு தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ், இ.ஆ.ப.,
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25670516(O) தொலைப்பிரதி :25670611
மின்னஞ்சல் : hud(at)tn.gov.in
(23)தொழில் துறை
திரு C.V. சங்கர், இ.ஆ.ப.,
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்
தொலைபேசி :25671383(O) , 24510775(R)
மின்னஞ்சல் : indsec(at)tn.gov.in
(24)தகவல் தொழில் நுட்பவியல் துறை
திரு T.K. இராமச்சந்திரன் இ.ஆ.ப
செயலர்
தொலைபேசி :25670783(O) , 24799209(R)
மின்னஞ்சல் : secyit.tn(at)nic.in
(25)தொழிலாளர் (ம) வேலைவாய்ப்பு துறை
டாக்டர் M. Veera Shanmugha Moni, IAS
Secretary to Government
தொலைபேசி :25670472,PABX-5683(O) , 28110899(R)
மின்னஞ்சல் : labsec(at)tn.gov.in
(26)சட்டத்துறை
திரு எஸ்.எஸ்.பூவலிங்கம்,
அரசு செயலாளர் (பொறுப்பு)
தொலைபேசி :25672920(O) மின்னஞ்சல் : lawsec(at)tn.gov.in

(27)குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை
திரு குமார் ஜெயந்த்,இ.ஆ.ப.,
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25671476(O) , 24795066(R)
தொலைப்பிரதி :25675453
மின்னஞ்சல் : sindsec(at)tn.gov.in
(28)நகராட்சி நிர்வாகம் (ம) குடிநீர் வழங்கல் துறை
திரு K பணீந்திர ரெட்டி இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670491(O) , 24798485(R)
மின்னஞ்சல் : mawssecc(at)tn.gov.in
(29)பணியாளர் (ம) நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை
திரு பா. வி. ச.டேவிதார் இ .ஆ .ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25672740(O) தொலைப்பிரதி :25673437
மின்னஞ்சல் : parsec(at)tn.gov.in , partgsec(at)tn.gov.in (Trg)
(30)பணியாளர் (ம) நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை
திருமதி அனிதா ப்ரவீன் இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்(பயிற்சி)
தொலைபேசி :25674866(O) , 26440717(R)
தொலைப்பிரதி :25675120
மின்னஞ்சல் : partgsec(at)tn.gov.in
(31)திட்டம்,வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை
திரு S.கிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்(திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி)
தொலைபேசி :25674310(O) , 26444272 (R)
தொலைப்பிரதி :25671461
மின்னஞ்சல் : plansec(at)tn.gov.in
(32)பொது துறை
திரு யத்தீந்திர நாத் ஸ்வேன் இ .ஆ .ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25671444 PABX : 5635(O) , 24792530(R)
மின்னஞ்சல் : pubsec(at)tn.gov.in
(33)பொதுப்பணி துறை
திரு N.S. பழனியப்பன், இ.ஆ.ப.,
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25671622(O) , 24860639(R)
தொலைப்பிரதி :25678840
மின்னஞ்சல் : pwdsec(at)tn.gov.in
(34)வருவாய் துறை
திரு R. வெங்கடேசன், இ.ஆ.ப.,
அரசு செயலர்
தொலைபேசி :25671556 PABX 5664(O) , 26532633(R)
தொலைப்பிரதி :25672603
மின்னஞ்சல் : revsec(at)tn.gov.in
(35)ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை
திரு ககன்தீப் சிங் பேடி இ.ஆ.ப.,
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25670769(O) , 24796855(R)
மின்னஞ்சல் : ruralsec(at)tn.gov.in
(36)பள்ளிக் கல்வி துறை
திருமதி D. சபிதா இ.ஆ.ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25672790(O) தொலைப்பிரதி :25676388
மின்னஞ்சல் : schsec(at)tn.gov.in
(37)சமூக சீர்திருத்த துறை
திருமதி -
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670190 (O) , -(R)
தொலைப்பிரதி :25670190
மின்னஞ்சல் : sreforms(at)tn.gov.in
(38)சமூக நலம் (ம) சத்துணவுத் திட்டத் துறை
திரு பி.எம்.பாஷீர் அஹ்மத் இ.ஆ.ப
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25671545(O) மின்னஞ்சல் : swsec(at)tn.gov.in

(39)சிறப்புத் திட்ட அமலாக்கத் துறை

அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670997 PABX 5789(O) தொலைப்பிரதி :25676231
மின்னஞ்சல் : spidept(at)tn.gov.in
(40)தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
டாக்டர் M ராஜாராம் இ.ஆ.ப
அரசு செயலாளர்
தொலைபேசி :25672887(O) , 24621119(R)
தொலைப்பிரதி :25672021
மின்னஞ்சல் : tdinfosec(at)tn.gov.in
(41)சுற்றுலா,பண்பாடு மற்றும் சமய அறநிலையத் துறை
டாக்டர் ர.கண்ணன் இ.ஆ.ப
கூடுதல் தலைமை செயலாளர்
தொலைபேசி :25670820(O) மின்னஞ்சல் : toursec(at)tn.gov.in

(42)போக்குவரத்து துறை
டாக்டர் த பிரபாகர ராவ், இ.அ.ப.,
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர
தொலைபேசி :25671475(O) தொலைப்பிரதி :25670083
மின்னஞ்சல் : transec(at)tn.gov.in
(43)மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை
திரு P. சிவ சங்கரன், இ.ஆ .ப
அரசு முதன்மை செயலாளர்
தொலைபேசி :25676303(O) , 26547229(R)

(44)இளைஞர் நலன் (ம) விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை
திரு Hemant Kumar Sinha, IAS
Additional Chief Secretary to Government
தொலைபேசி :25671233(O) , 24794976(R)
தொலைப்பிரதி :25671233
மின்னஞ்சல் : ywssec(at)tn.gov.in

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக