07 மார்ச் 2015

தமிழகம் பற்றி ஒரு கண்ணோட்டம்..

மரியாதைக்குரியவர்களே,
  வணக்கம். கொங்குத்தென்றல் வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை இனிதே வரவேற்கிறேன். தமிழ்நாடு பற்றி ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம்.

மேதகு ஆளுநர் திரு.கே.ரோசய்யா அவர்கள் மாநில அரசியமைப்புக்கு தலைவர் ஆவார்.constitutional Head of the State.


District Statistics 32

Revenue Divisions 76

Taluks 226

Firkas 1,127

Revenue Villages 16,564

Municipal Corporations 10

Municipalities 125

Panchayat Unions (Blocks) 385

Town Panchayats 561

Village Panchayats 12,618

Lok Sabha Constituencies 39

Assembly Constituencies 234

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக