01 ஜனவரி 2015

மரியாதைக்குரியவர்களே,
         வணக்கம்.வருமான வரி கட்டப்போறீங்களா? உங்களுக்கான சலுகைகள்......

தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு ரூ.2 லட்சத்தில் இருந்து 2.5 லட்சமாக (ரூ.50,000) உயர்த்தப்பட்டது.
Ø வருமான வரிச் சட்டப்பிரிவு 80(சி)-ன் கீழ் முதலீட்டிற்கான வரம்பு ரூ.1 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.1.5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது.
Ø சொந்த வீட்டில் குடியிருப்பவர் பெறும் வீட்டுக்கடன் மீதான வட்டிக்கு அளிக்கப்படும் விலக்கு வரம்பு ரூ. 1.5 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 2 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது.
Ø நிகர வருமானம் 5லட்சத்துக்குள் இருந்தால் (u/c 80cன்படி அதிகபட்ச சேமிப்புத்தொகை 150000 (ஒருலட்சம்)கழித்தபின்பு வரும் தொகை ) u/s 87 A.வரித்தொகையில் ரூ-2000/- தள்ளுபடி இந்த ஆண்டும் தொடர்கிறது.
Ø மாதாந்திர ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் மருத்துவ காப்பீடு சந்தா தொகை (150x8=1800) (u/c 80cன்படி அதிகபட்ச சேமிப்புத்தொகை 150000 கழித்தபின்பு நேரடியாக u/s 80 D மொத்தமாக கழிக்கலாம்.
Ø FEB -15 மாதம் TAX பிடித்தம் செய்யப்படும்போது SURCHARGE உட்பட பிடித்தம் செய்யப்படவேண்டிய தொகை ரூ.12280 எனில், FEB -15 மாதம் சம்பளபட்டியலில் இத்தொகை பிடித்தம் செய்யப்படும் போது, மீண்டும் ஒருமுறை இத்தொகைக்கு SOFTWARE PROGRAM-படி 3% பிடித்தம் செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அவ்வாறான தவறு நடக்காமல் இருக்க, பிடித்தம் செய்யப்படவேண்டிய மொத்த TAX-யை 0.97086 எனும் பெருக்கு விகிதத்தால் பெருக்கி வரும் தொகையை பில்லில் பிடித்தம் செய்யும்போது, SURCHARGE மீண்டும் கணக்கிடபட்டாலும் தொகை அதிகரிக்க வாய்ப்பிருக்காது.
Ø உதாரணம்: கட்டப்படவேண்டிய தொகை = ரூ.12280
சம்பளபட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட வேண்டியத் தொகை
12180*0.97086 = ரூ.11825

3% SURCHARGE பிடிக்கப்பட்டால் = ரூ. 355
மொத்தம் = ரூ.12280

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக