27 ஏப்ரல் 2017

இன்வெர்ட்டரும் பேட்டரியும்

 மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம்.இனி மின்சார தடை அடிக்கடி ஏற்படலாம்.எனவே தங்களுடைய வீட்டிற்கு  யூபிஎஸ் வாங்க நினைக்கிறீர்களா?அதற்கு முன்னதாக மணிக்கு எத்தனை மின்னோட்டம் செலவழிப்பீர் என கணக்கு போடுங்க.அதற்கான பேட்டரி மற்றும் இன்வெர்ட்டர் வாங்கி பொருத்துங்க.இணையத்தில் கிடைத்த தகவலை உங்களுக்கு அப்படியே பதிவிட்டுள்ளேன்.பார்த்து கணக்குப்போட்டு அதற்கேற்ப தரமான பேட்டரியும்,இன்வெர்ட்டரும் வாங்கி பொருத்துங்க..

Calculate Size of Inverter for following Electrical Load .Calculate Size of Battery Bank and decide Connection of Battery.
Electrical Load detail:
 • 2 No of 60W,230V, 0.8 P.F Fan.
 • 1 No of 200W,230V, 0.8 P.F Computer.
 • 2 No of 30W,230V, 0.8 P.F Tube Light.
Inverter / Battery Detail:
 • Additional Further Load Expansion (Af)=20%
 • Efficiency of Inverter (Ie) = 80%
 • Required Battery Backup (Bb) = 2 Hours.
 • Battery Bank Voltage = 24V DC
 • Loose Connection/Wire Loss Factor (LF) = 20%
 • Battery Efficiency (n) = 90%
 • Battery Aging Factor (Ag) =20%
 • Depth of Discharge (DOD) =50%
 • Battery Operating Temp =46ºC
Temp. °C Factor
80 1.00
70 1.04
60 1.11
50 1.19
40 1.30
30 1.40
20 1.59

Calculation:

Step 1: Calculate Total Load:
 • Fan Load= No x Watt =2×60=120 Watt
 • Fan Load=(No x Watt)/P.F=(2×60)/0.8= 150VA
 • Computer Load= No x Watt =1×200=200 Watt
 • Computer Load=(No x Watt)/P.F =(1×200)/0.8= 250VA
 • Tube Light Load= No x Watt =2×30=60 Watt
 • Tube Light Load=(No x Watt)/P.F =(2×30)/0.8= 75VA
 • Total Electrical Load=120+200+60 =380 Watt
 • Total Electrical Load=150+250+75= 475VA
Step 2: Size of Inverter:
 • Size of Inverter=Total Load+(1+Af) / Ie VA
 • Size of Inverter= 475+(1+20%) / 80%
 • Size of Inverter= 712 VA
Step 3: Size of Battery:
 • Total Load of Battery Bank= (Total Load x Backup Capacity) / Battery Bank Volt
 • Total Load of Battery Bank=(380 x 2) / 24 Amp Hr
 • Total Load of Battery Bank= 32.66 Amp Hr
 • Temperature Correction Factor for 46ºC (Tp)=1
 • Size of Battery Bank=[ (Load) x (1+LF) x (1+Ag) x Tp] / [n x DOD] Amp/Hr
 • Size of Battery Bank= (32.66 x (1+20%) x (1+20%) x 1) / (90% x 50%)
 • Size of Battery Bank= 101.3 Amp/Hr
Step 4: Connection of Battery:
If We Select 120 Amp Hr , 12V DC Battery for Battery Bank:
Series Connection:
 • Series configurations will add the voltage of the two batteries but keep the amperage rating (Amp Hours) same.
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage =12< 24
 • Condition-I is O.K
 • No of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank / Volt of Each Battery
 • No of Battery for Voltage =24/12 = 2 No’s
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank <= Amp Hr of Each Battery
 • Selection of Battery for Amp Hr =3<=120
 • Condition-II is O.K
 • We can use Series Connection for Battery & No of Battery required 2 No’s
series_battery_configParallel Configuration
 • In Parallel connection, the current rating will increase but the voltage will be the same.
 • More the number of batteries more will be the amp/hour.  Two batteries will produce twice the amp/hour of a single battery.
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank / Amp Hr of Each Battery <=1
 • Selection of Battery for Amp Hr =101/120 = 0.84=1 No’s
 • Condition-I is O.K
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank = Volt of Each Battery
 • Condition-II :Selection of Battery for Voltage for Amp Hr = 24<=12
 • Condition-II is Not Full Fill
 • We cannot use Parallel Connection for Battery as per our requirement But If We do Practically It is Possible and it will give more Hours of back
parallel_battery_configSeries-Parallel Connection:
 • Connecting the batteries up in series will increase both the voltage and the run time.
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Each Battery <= Amp Hr of Battery Bank
 • Selection of Battery for Amp Hr =120<=101
 • Condition-I is Not Full Fill
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage = 12<=24
 • Condition-II is OK
 • We cannot use Parallel Connection for Battery
If We Select 60 Amp Hr , 12V DC Battery for Battery Bank:
Series Connection:
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage =12< 24
 • Condition-I is O.K
 • No of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank / Volt of Each Battery
 • No of Battery for Voltage =24/12 = 2 No’s
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank <= Amp Hr of Each Battery
 • Selection of Battery for Amp Hr =3<=60
 • Condition-II is Not Full Fill
 • We can use Series Connection for Battery
Parallel Configuration
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank / Amp Hr of Each Battery <=1
 • Selection of Battery for Amp Hr =101/60 = 1.63=1 No’s
 • Condition-I is O.K
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank = Volt of Each Battery
 • Condition-II :Selection of Battery for Voltage for Amp Hr = 24=12
 • Condition-II is Not Full Fill
 • We cannot use Parallel Connection for Battery as per our requirement.
Series-Parallel Connection:
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Each Battery <= Amp Hr of Battery Bank
 • Selection of Battery for Amp Hr =120<=60
 • Condition-I is OK
 • No of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank / Amp Hr of Each Battery
 • No of Battery for Amp Hr = 120/60 =1.68 =2 No’s
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage = 12<=24
 • Condition-II is OK
 • No of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank / Volt of Each Battery
 • No of Battery for Voltage = 24 / 12 =2 No’s
 • No of Battery Required = No of Battery Amp Hr x No of Battery for Voltage
 • No of Battery Required = 2 x 2= 4 No’s
 • We can use Series-Parallel Connection for Batteryseries-parallel_battery_config

Summary:

 • Total Electrical Load=380 Watt
 • Total Electrical Load=475VA
 • Size of Inverter= 712 VA
 • Size of Battery Bank= 101.3 Amp/Hr
 • For 120 Amp/Hr , 12V DC Battery : Series Connection & 2 No’s of Battery or
 • For 60 Amp/Hr , 12V DC Battery : Series-Parallel Connection & 4 No’s of Battery

25 ஏப்ரல் 2017

வாழ்க்கை குறுகியது, ஆனா அழகானது...

*என்னைக் கவர்ந்த வாசகங்கள்...*
பேசி தீருங்கள்.
பேசியே வளர்க்காதீர்கள்.
உரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள்.
ஊரெல்லாம் சொல்லாதீர்கள்.
நடப்பதைப் பாருங்கள்.
நடந்ததைக் கிளறாதீர்கள்.
உறுதி காட்டுங்கள்.
பிடிவாதம் காட்டாதீர்கள்.
விவரங்கள் சொல்லுங்கள்.
வீண்வார்த்தை சொல்லாதீர்கள்.
தீர்வை விரும்புங்கள்.
தர்க்கம் விரும்பாதீர்கள்.
விவாதம் செய்யுங்கள்.
விவகாரம் செய்யாதீர்கள்.
விளக்கம் பெறுங்கள்.
விரோதம் பெறாதீர்கள்
சங்கடமாய் இருந்தாலும்
சத்தியமே பேசுங்கள்.
செல்வாக்கு இருந்தாலும்
சரியானதைச் செய்யுங்கள்.
எதிர் தரப்பும் பேசட்டும்.
என்னவென்று கேளுங்கள்.
எவ்வளவு சீக்கிரம் தீர்வு வரும் பாருங்கள்.
நேரம் வீணாகாமல்
விரைவாக முடியுங்கள்.
தானாய்த்தான் முடியுமென்றால்,
வேறு வேலை பாருங்கள்.
*யாரோடும் பகையில்லாமல் புன்னகித்து வாழுங்கள்....*


பணத்தின் அருமையை உணர்த்துவது எப்படி?

முகநூல் நண்பர் திரு எஸ்.ஜெகதீசன் அவர்களது பதிவு..
மரியாதைக்குரியவர்களே,
வணக்கம்.
*ஒவ்வொரு தாய், தந்தையும் தவறாமல் படிக்க வேண்டிய ஒன்று*

                 *ஒரு பணக்கார தந்தைக்கு ஒரே கவலை. தன் மகன் சுயமாக பணம். சம்பாதிக்கும் வயது வந்தும் இன்னும் அதற்கான முயற்சிகள் எதுவும் எடுக்காமல் ஊதாரித்தனமாக ஊர் சுற்றிக் கொண்டிருப்பதை எண்ணி எப்போதும் வருத்தப்பட்டார்*.
*ஒரு நாள் பொறுக்கமாட்டாமல் தினம் நூறு ரூபாய் சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தால்தான் இனி வீட்டில் தங்க முடியும் என்று கண்டித்தார்.*
*மறுநாள் வீட்டிற்குள் நுழையும்போது பையன் நூறு ரூபாய் எடுத்து நீட்டினான். அவனுடைய அப்பா அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கில் காட்டி பணத்தை எரிய விட்டார். போய் சாப்பிடு என்றார்*
*மறுநாளும் உள்ளே நுழையும்போது அவன் கொடுத்த நூறு ரூபாயை விளக்கில் எரியவிட்டார். மூன்றாவது நாள் பணத்தை விளக்கில் காட்டி எரிய விடும் போது மகன் தாவி அதை அணைத்தான். அப்பா என்ன செய்கிறீர்கள் என்று அலறினான்.*
*அவர் சொன்னார், ‘இன்றுதான் உண்மையில் நீ உழைத்து சம்பாதித்து பணம் கொண்டு வந்திருக்கிறாய்’
ஆச்சரியமடைந்த அவன் எப்படி கண்டு பிடித்தீர்கள் என்றான்.
*நீ உழைத்து சம்பாதிக்காத பணம் என்பதால் அது கரியானபோது நீ கவலைப் படவில்லை* *அதுவே உன் உழைப்பு என்கிறபோது நீ துடித்துவிட்டாய். போய் சாப்பிடு. உழைப்பின்அருமையும் பணத்தின் அருமையும் தெரிந்ததால் இன்று நீ சாப்பிடுகிற சாப்பாடு கூடுதல் சுவையாக இருக்கும்’ என்றார் மலர்ந்த முகத்தோடு.*
*இன்றைய நம் குழந்தைகள் பலரின் நிலைமையும் இதுதான். உலகின் எந்த மூலையில் கார் வெளியானாலும் அந்த நொடியே குழந்தைகள் அதைப் பற்றி பேசுகிறார்கள். புள்ளி விபரங்கள் தருகிறார்கள். ப்ளஸ் மைனஸ் சொல்கிறார்கள்.*
*விற்பனைக்கே வராத செல்போன்கள் பற்றி விலை உட்பட எல்லா விபரங்களையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். எளிமையாக சொல்வ தென்றால் செலவு செய்வதற்கான வழிகள் தெரிந்த அளவிற்கு வருமானத்திற்கான வழிகள் நம் குழந்தைகளுக்கு தெரியவில்லை.*
*ஆயிரம் ரூபாய் தாளைக் கையில் கொடுத்து இதை செலவழிக்க 20 வழிகளை எழுதச் சொல்லுங்கள். இப்பொழுது அதை சம்பாதிக்கும் வழிகளை எழுதச்சொல்லுங்கள். வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கலாம். பிஸினஸ் செய்து சம்பாதிக்கலாம் என்று பொதுவாக இல்லாமல் எப்படிப்பட்ட வேலை பார்த்து என்று விரிவாக எழுதச் சொல்லுங்கள்.*
*ஏனெனில் சம்பாதிக்கத் தெரியாதவனுக்கு செலவு செய்யவும் தெரியாது. இப்படியெல்லாம் சொல்வதன் நோக்கம் இப்போதே அவர்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதல்ல. ஆனால் அதற்கான ஆற்றலை இப்போதிலிருந்தே வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.*
*போட்டியில் ஜெயித்தால்தான் கோப்பை கிடைக்கும் என்றால்தான் வேடிக்கை பார்க்கும் குழந்தைகள் நாளை நாமும் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டு ஓட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள்.*
*குழந்தை கோப்பை கேட்கிறதே என்று நாம் கடையிலிருந்து வாங்கிக் கொடுத்துவிட்டால் ஒரு விளையாட்டு வீரன் உருவாகாமல் தடுத்து விட்டோம் என்று அர்த்தம்.*
*படிப்பை பற்றி தினமும் பேசுகிறோம். வாழ்க்கையின ஆதாரமான பணத்தை பற்றி மாதம் ஒரு முறையாவது பேசுகிறோமா ? பணம் எவ்வாறு சம்பாதிக்கப்படுகிறது? எவ்வாறு சேமிக்கப் படுகிறது? எவ்வாறு வளர்கிறது? என்று விவாதித்திருக்கிறீர்களா* ?
*இதையெல்லாம் ஒருமுறை சொல்வதால் மட்டும் எந்த மாற்றமும் வரப்போவதில்லை. பொறுப்புணர்வுடனும் பொறுமை உணர்வுடனும் அன்றாட நடவடிக்கைகளோடு இணைத்து இவற்றை கற்றுத்தர வேண்டும். அப்பா சம்பாதிப்பதே தான் செலவு செய்யத்தான் என்றுதான் பல குழந்தைகள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை மாற்ற சில எளிய டிப்ஸ்கள் :*
*100 ரூபாய் கேட்டால் இது ஒரு தொகையே அல்ல என்று ரீதியில் அலட்சியமாக எடுத்து* *நீட்டாதீர்கள். மாறாக 100 ரூபாயா எதற்கு என்று கேட்டுவிட்டு யோசித்துவிட்டு கொடுங்கள்.*
*கேட்டபொதெல்லாம் தூக்கி நீட்டாதீர்கள். பணம் இருக்கு. ஆனால் அது வேறு ஒருவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது. உனக்கு இரண்டு நாளில் தருகிறேன் என்று சொல்லுங்கள். காத்திருக்க பழக்குங்கள்*.
*பணத்தை வீட்டிற்குள் கண் கண்ட இடத்தில் எல்லாம் வைக்காதீர்கள். சட்டைப் பையில் வைத்து அப்படியே தொங்க விடாதீர்கள். பீரோவில்தான் பணம் வைப்பீர்கள் என்றால் வீட்டிற்குள் வந்ததும் அதில் வைத்து பூட்டுங்கள். பணத்தை மதிக்க வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நம் குழந்தைகளிடம் ஏற்படுத்த இதெல்லாம் உதவும்.*
*உங்கள் வீட்டில் உள்ள தொகைக்கு அல்லது பர்ஸில் உள்ள தொகைக்கு எப்போதும் கணக்கு வைத்திருங்கள். கணக்கில்லை என்றால் (யார் எடுத்தாலும் தெரியாது. இதன்மூலம் யாரோ தைரியமாக தப்பு செய்யத் தூண்டுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம்) உங்களுக்கே பணத்தின் அருமை தெரியவில்லை என்று அர்த்தம்*.
*காசோட அருமை தெரிஞ்சவங்கதான் நாங்கெல்லாம் என்றெல்லாம் பேசாதீர்கள். இதெல்லாம் அவர்களுக்கு உண்மையில் புரிவதில்லை. ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள், முதியோர் இல்லங்கள், அநாதை இல்லங்கள் உடல் ஊனமுற்றோர் இல்லங்களுக்கெல்லாம் அழைத்துச் செல்லுங்கள். நல்ல சாப்பாடு என்பது யாராவது கொடுக்கும் நன்கொடையில்தான் என்பதை புரிய வையுங்கள். பணத்தின் அருமையை நிச்சயம் புரிந்து கொள்வார்கள்.*
*உங்கள் குழந்தையின் அறையில் பெரிய கவர் ஒன்றை தொங்கவிடுங்கள். அன்றாடம் அவர்கள்* *செலவு செய்த தொகைக்கான கணக்கு மற்றும் பில்களை அதில் சேகரிக்கச் சொல்லுங்கள்.*
*மாதம் ஒருமுறை கணக்கு பாருங்கள். தினமும் பத்து ரூபாய்க்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவது பெரிதாகத் தெரியாது. ஆனால் மாதம் 300 ருபாய் ஸ்நாக்ஸுக்கே செலவு செய்திருக்கிறோம் என்கிற போது குழந்தைகள் தங்கள் செலவுகளை சீரமைக்க இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்.*
*தேவையில்லாததையெல்லாம் வாங்குகிறவன் தேவையானதை விற்க வேண்டிவரும் என்ற பாடத்தை அமெரிக்கா உலகத்திற்கே* *தன்னுடைய பொருளாதார சரிவின் மூலம் கற்றுக் கொடுத்துவிட்டது*.
*தொட்டதெற்கெல்லாம் அமெரிக்காவை பாரு என்று சொன்னவர்களுக்கும் கூட இந்தியாவைப் பாரு என்ற பாடத்தையும் கூடவே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது.*
*எனவே எதை வாங்குவது? எப்படி வாங்குவது? எப்போது வாங்குவது? இதெல்லாம் பணத்தின் அருமையை குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தர நாம் கட்டாயம் சொல்லித்தர வேண்டிய பால பாடங்கள்.*
*எப்படித்தான் பணத்தின் அருமையை* *ஏற்படுத்துவது? 100 ரூபாய் விலையில் ஒரு பொருளை குழந்தை கேட்கிறதென்றால் உடனே வாங்கிக் கொடுத்துவிடாதீர்கள்.*
*அதற்கு பதில் தினம் ஒரு ரூபாய் கொடுங்கள். அதை சேர்த்துக்கொண்டே வந்து 100 வது நாளில் அதை வாங்கிக்கொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்துங்கள். (கேட்கிற பொருளின் முக்கியத்துவத்தையும் அவசரத்தையும் பொறுத்து தினம் 5 ரூபாய் அல்லது 10 ரூபாய் என்று அதிகரிக்கலாம்).*
*இதனால் என்ன என்ன பயன்? தினம் கிடைக்கிற அந்த ரூபாயை வேறு எதற்கும் செலவழித்து விடாமல் சேர்த்து வைப்பதால் மன உறுதி, சுயக்கட்டுப்பாடு வளரும். பொருளை வாங்க காத்திருந்த நாட்கள் அந்த பொருளின் மதிப்பை உணர்த்திக்கொண்டே இருக்கும்.*

கல்வி சுமை

வாழ்க்கையைக் கொடுக்கும் பாடங்களை
மருந்து போலத் தருகிறோம்.
கல்வி சுமையாகிறது.
வாழ்க்கையைக் கெடுக்கும் படங்களை
விருந்து போலத் தருகிறோம்
வாழ்க்கையே சுமையாகிறது.

19 ஏப்ரல் 2017

உலக புத்தக தினவிழா-2017

மரியாதைக்குரியவர்களே,
                            வணக்கம்.ஈரோடு மாவட்டம் நம்ம சத்தியமங்கலத்தில் விதைகள் வாசகர் வட்டம் மற்றும் ஈரோடு பாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து உலக புத்தக தினத்தை முன்னிட்டு ஒருநாள் புத்தக கண்காட்சியினை நடத்தின.

.சத்தியமங்கலம் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் புத்தக அரங்கினை தொடங்கிவைத்து புத்தகங்களை பார்வையிட்டார்.
சத்தியமங்கலம் விதைகள் வாசகர் வட்டத்தின் தலைவர்  திரு.யாழினி ஆறுமுகம் அவர்களிடம் சத்தி ஆணையாளர் அவர்கள்   புத்தக கண்காட்சி பற்றி பாராட்டுரை வழங்கியபோது..
ஒருநாள் புத்தக கண்காட்சி அரங்கின் சிறப்பான தோற்றமும் வாசகர்களின் பார்வையிடுதலும்....

  பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் - பிறந்த பின்னர், யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர் உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே உறைவிடம் என்பது ஒன்றேயென உரைத்து ...