21 செப்டம்பர் 2012

முஸ்லீம்கள்-ஒரு பார்வை

அன்பு நண்பர்களே,வணக்கம்.
       நம்மவர்களே முஸ்லீம்கள்! அதற்கான ஆதாரமாகவே இதைக்கருதி பதிவு செய்கிறேன்.குறை இருப்பின் தெரிவிக்கவும்.          இஸ்லாமியர்கள் என்பவர்கள் எப்படி உருவானார்கள்

இஸ்லாமியர்களை இன்று முஸ்லீம் என்று அழைக்கப்படும் பெயரானது இடையில் உருவான பெயராகும்.  சங்ககாலத்தில் தமிழ்நாட்டோடு வணிகத் தொடர்பில் இருந்த யவனர்களின் பெயரே பின்னாளில் சோனகர் என்று அதனூடே முஸ்லீம் என்றும் உருவானது. ஏற்கனவே நம் பதிவில் கும்மியார் சொல்லியுள்ள மரைக்காயர் என்பது மரக்கலத்தில் வாணிப தொடர்புக்காக உள்ளே வந்தவர்கள் என்பதில் தொடங்கி துருக்கியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு ஆட்சி புரிந்த கலிபாக்கள் மூலம் துலுக்கர் என்ற பெயரும் உருவானது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் இந்த முஸ்லீம் மதம் ஆழமாக வேர் ஊன்ற காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான்.  அப்போது நிலவிய ஜாதிப் பாகுபாடுகளினால் உருவான தாக்கமாகும்.  தாழ்த்தப்பட்டவர்கள், தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று முத்திரை குத்திப்பட்டு அன்றாட வாழ்வில் அப்போது சாதாரண குடிமகன் அனுபவித்த அவலங்களை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது. மன்னர் ஆண்டாலும் சரி, அவர்களின் சார்பாளர்கள் இருந்தாலும் சரி அடித்தட்டு மக்களின் அவலநிலைக்கு முக்கிய காரணம் இந்த இன்ப்பாகுபாடே முக்கிய பாத்திரம் வகித்தது.  

இதற்கு மேல் குலத்தொழில் என்ற போர்வையில் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு அளவிற்கு மேல் மேலே வரமுடியாத அளவிற்கு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் அடக்கி ஓடுக்கி வைத்திருந்தனர்.  

எழுந்தால், நடந்தால், நின்றால், பேசினால் குற்றம் என்கிற நிலையில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களும் இரண்டு காரியங்கள் செய்யத் தொடங்கினர்.  ஒன்று புலம் பெயர்தல்.  மற்றொன்று ங்களின் மதத்தை மாற்றிக் கொள்ளுதல்.

நன்றி;-deviyar-illam.blogspot.in

உருது மொழி
 அன்பு நண்பர்களே,வணக்கம். 
               இந்தப்பதிவில் அரபிக் மொழி பற்றி சிறிது அறிந்து கொள்வோம்.அதிகம் தெரிந்தவர்கள் ஆலோசனை வழங்கவும்.அரபிக் மொழி உலக அளவில் இரண்டாதாக அதிகம் பேசப்படும் மொழி ஆகும்.அரபு எழுத்துக்கள் 28 உள்ளன.பின்வருமாறு காண்போம்.

எழுத்துகளும் பொதுவான குறியீடுகளும் ஒலிப்புகளும்
தனித்து வரும்பொழுது
இடச்சூழலில் எழுத்தின் வடிவம்
பெயர்
குறியீடு
ஒலியன் மதிப்பு (அஒநெ (IPA)
கடைசி
நடு
முதல்
ا
ـا
ـا
ا
ʾalif அலிப்
ʾ / ā
various, including /aː/
ب
ـب
ـبـ
بـ
bāʾ பா3
/b/, also /p/ in some loanwords

ت
ـت
ـتـ
تـ
tāʾ
t
/t/ ட்5
ث
ـث
ـثـ
ثـ
ṯāʾ தா1
த்1
/θ/ த்1
ج
ـج
ـجـ
جـ
ǧīm, ஜீம்
ǧ (also j), font color= green>ச்3 ,
[ dʒ~ʒ~ɡ ]
ح
ـح
ـحـ
حـ
/ħ/
خ
ـخ
ـخـ
خـ
(also kh, x)
[ x~χ ]
د
ـد
ـد
د
d
/d/
ذ
ـذ
ـذ
ذ
(also dh, ð)
/ð/
ر
ـر
ـر
ر
r
/r/
ز
ـز
ـز
ز
z
/z/
س
ـس
ـسـ
سـ
s
/s/
ش
ـش
ـشـ
شـ
š (also sh)
/ʃ/
ص
ـص
ـصـ
صـ
/sˁ/
ض
ـض
ـضـ
ضـ
/dˁ/
ط
ـط
ـطـ
طـ
/tˁ/
ظ
ـظ
ـظـ
ظـ
[ ðˁ~zˁ ]
ع
ـع
ـعـ
عـ
ʿ
/ʕ/
غ
ـغ
ـغـ
غـ
ġ (also gh)
/ɣ/ (/ɡ/ in many loanwords, <ج> is normally used in Egypt)
ف
ـف
ـفـ
فـ
f
/f/, also /v/ in some loanwords
ق
ـق
ـقـ
قـ
q
/q/
ك
ـك
ـكـ
كـ
k
/k/
ل
ـل
ـلـ
لـ
l
/l/, (/lˁ/ in Allah only)
م
ـم
ـمـ
مـ
m
/m/
ن
ـن
ـنـ
نـ
n
/n/
ه
ـه
ـهـ
هـ
h
/h/
و
ـو
ـو
و
w / ū / aw
/w/ / /uː/ / /au/, sometimes /u/, /o/ and /oː/ in loanwords
ي
ـي
ـيـ
يـ
y / ī / ay
/j/ / /iː/ / /ai/, sometimes /i/, /e/ and /eː/ in loanwords
  பரமேஸ்வரன் டிரைவர் - தாளவாடி - ஈரோடு மாவட்டம்.பணிநிறைவு பாராட்டுவிழா -2023 இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவு 🙏

                                                                   ஓராண்டு நிறைவுபெற்றது.....                         பணிநிறைவு பாராட்டுவிழா...