09 அக்டோபர் 2012

தமிழில் சுருக்கெழுத்துப் பயிற்சி-04

ன்பு நண்பர்களே,
   வணக்கம். 
             இங்கு தமிழ் சுருக்கெழுத்துப் பயிற்சியின் நான்காவது நாள்.இங்கு அட்டவணையில் உள்ள மெய்யெழுத்துக் குறிகளை சற்று கவனமாகப் படித்து எழுதிப் பயிற்சி செய்யவும். மெய்யெழுத்துக்குறிகள் எழுதிப் பயிற்சி செய்யவும். உயிரெழுத்துக்குறிகள் கவனமாகக் கவனித்து எழுதிப் பயிற்சி செய்யவும்.
    ஈற்று உயிரெழுத்துக்குறிகள் கவனமாகப் படித்து எழுதிப் 
            பயிற்சி செய்யவும். உயிரெழுத்துக்குறிகள் மற்றும் குறியிடப்படும் இடங்கள் பற்றிய புகைப்படம் இது.கவனமாகப் படித்து எழுதிப் பயிற்சி செய்யவும்.   இடைப்படும் உயிர்களும், எழுதும் இடமும்.தனிக்குறிச் சொற்கள் கவனமாகப் படித்து எழுதிப் பயிற்சி செய்யவும்.


தனிக்குறிச் சொற்கள் தொடர்ச்சி இது.கவனமாகப்படித்து எழுதிப் பயிற்சி செய்யவும்.
          தொடர்ச்சி அடுத்த பதிவில்................நன்றிங்க!

PARAMES DRIVER// THALAVADY - ERODE Dt.   

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக