13 மே 2017

கேட்டேன்,கேட்டேன்...

சத்தம் இல்லாத school கேட்டேன்
யுத்தம் இல்லாத classroom கேட்டேன்
மொத்தத்தில் என்றென்றும் கல்வி கேட்டேன்
ரகசியமில்லா நட்பு கேட்டேன்.
உயிரைக் எடுக்காத time table கேட்டேன்
ஒற்றைப் பாடமாவது off ஐக் கேட்டேன்
இருமுகம் இல்லாத staff ஐக் கேட்டேன்
திறமைக்குச் சரியான பொறுப்பைக் கேட்டேன்.
பூச்சிகள் இல்லாத canteen கேட்டேன்
இளமை கெடாத party கேட்டேன்
பறந்து பறந்து off ஐ கேட்டேன்
பாசாங்கில்லாத principal கேட்டேன்.
Clean பண்ணிய toilet கேட்டேன்
பஸ்ஸின் ticket ஐ குறைக்கக் கேட்டேன்
தானே படிக்கும் மாணவரை கேட்டேன்
பயிற்சிகள் செய்யும் பிள்ளைகள் கேட்டேன்.
Daily எழுதும் marker கேட்டேன்
நீலம் கறுப்பில் ஒவ்வொன்று கேட்டேன்
க்ளாஸ் ரூம் போக lift ஐ கேட்டேன்
கிடந்து உருள staff room கேட்டேன்.
ருசித்துக் குடிக்க கூர்லிங்ஸ் கேட்டேன்.
எட்டிப் பறிக்க பழங்கள் கேட்டேன்
களைப்பு மறக்க சிறு தூக்கம் கேட்டேன்
கஷ்டம் தெரியா உழைப்பைக் கேட்டேன்.
O/L க்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ஸாம் கேட்டேன்
A-L க்கெல்லாம் சுயபடிப்பு கேட்டேன்
Parents க்கெல்லாம் ஒரு மனம் கேட்டேன்
Students க்கெல்லாம் ஒழுக்கம் கேட்டேன்.
நாடு முழுதும் சம கல்வி கேட்டேன்
கல்வி கெடாத sports ஐ கேட்டேன்
வகுப்பு முழுக்க அமைதி கேட்டேன்
ஆசிரியர் வரும்போதே எழும்ப கேட்டேன்.
விஞ்ஞானம் எல்லாம் உயரக் கேட்டேன்
கணக்கை தீயாய் படிக்கக் கேட்டேன்
வணிகம் கடந்த ஞானம் கேட்டேன்
தமிழை ஒழுங்காய் எழுத கேட்டேன்.
Poya கடந்தும் விடுமுறை கேட்டேன்
Casual medical இன்னும் கேட்டேன்
Steps ஏறாத வகுப்புகள் கேட்டேன்
கால் வலிக்கு மருந்து கேட்டேன்.
பண்கொண்ட கலைகள் பயிலக் கேட்டேன்
அதற்கு இருக்கும் வசதியை கேட்டேன்
பயன் கெடாத வளங்களைக் கேட்டேன்
சுருங்க விடாத பெறுபேறு கேட்டேன்.
Vice principal ஆ ஒருநாள் இருக்கக் கேட்டேன்
சுற்றும் கதிரையில் சுழலக் கேட்டேன்
Bathroom போக மறைவிடம் கேட்டேன்
கேட்டதும் லீவை தரும்படி கேட்டேன்
விழுந்தால் ஊரில் விழவே கேட்டேன்
அழுதால் கூட ஆறுதல் கேட்டேன்.
தனிமை என்னோடு போகக் கேட்டேன்
எப்போதும் சிரிக்கின்ற Principal கேட்டேன்
மஹிந்தோதயா போல் எல்லா க்ளாஸ் ரூம் கேட்டேன்
விடுதி போல் ஒரு கட்டிடம் கேட்டேன்.
ஸ்கூலுக்கருகில் வீட்டைக் கேட்டேன்
வீட்டுக்கு குறைந்த வாடகை கேட்டேன்
தவணைக்கு தவறாமல் வரும் team ஆட்களை ஓடக் கேட்டேன்
கேட்டவுடன் கொடுக்கும் transfer ஐக் கேட்டேன்
கல்வியமைச்சின் அதிகாரம் கேட்டேன்
அலைய விடாத வேலையைக் கேட்டேன்.
சொந்த ஊரில் தொழிலைக் கேட்டேன்
காலம் எல்லாம் பிடித்த ஸ்கூல் கேட்டேன்.
வருடத்திற்கு ஒரு பிரியாணி கேட்டேன்.
தகைமை இருக்குற பதவியை கேட்டேன்
பட்டம் வேண்டாம் நிம்மதி கேட்டேன்.
நியாயம் கேட்கும் ஊரை கேட்டேன்
ஊரைத் திருத்தும் இளைஞர்கள் கேட்டேன்
படிப்பைத் தாங்கும் உள்ளம் கேட்டேன்
துரோகம் தாங்கும் வலிமை கேட்டேன்.
படிக்க விடாதவனை துரத்தக் கேட்டேன்
தாய் தந்தை ஏமாற்றாத பிள்ளை கேட்டேன்
கல்வி வேண்டாட்டி தந்தைக்கு உதவக் கேட்டேன்
கயவனை அறிய cctv கேட்டேன்.
பொழுது போக்க TV கேட்டேன்
சின்ன சின்ன நேரங்கள் கேட்டேன்
இடைவேளையில் பார்க்க DISH TV கேட்டேன்
சீரியஸ் இல்லாத vp கேட்டேன்
வாரம் ஒரு லீவு கேட்டேன்
ஒரு வரியில் எழுதும் லெஸன் ஐ கேட்டேன்.
குறைந்த பட்சம் இங்கிரிமென்ட் கேட்டேன்.
இத்தனை கேட்டும் கிடைக்கவில்லை
இதிலே எதுவும் நடக்கவில்லை
Teaching teaching வேண்டாம் என்று
Visa visa visa கேட்டேன்......

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக