26 அக்டோபர் 2011

தமிழர் கலைகள் பட்டியல்

தமிழர் கலைகள் பட்டியல்

 • சிலம்பம்
 • கோலாட்டம்
 • பட்டிமன்றம்
 • வில்லுப்பாட்டு
 • ஆட்டங்கள்
  • கும்மி
  • மயிலாட்டம்
  • காவடியாட்டம்
  • பொய்கால் குதிரை ஆட்டம்
  • தெருக்கூத்து
  • ஒயிலாட்டம்
  • பாம்பாட்டம்
  • உருமி ஆட்டம்
  • புலி ஆட்டம்
  • பறை ஆட்டம்
  • கரகாட்டம்
  • மாடு ஆட்டம்
  • உறியடி ஆட்டம்
  • கொல்லிக் கட்டை ஆட்டம்
  • புலி ஆட்டம்
  • சிலம்பாட்டம்
  • குறவன் குறத்தி ஆட்டம்
  • கைச்சிலம்பாட்டம்
  • தேவராட்டம்
  • தப்பாட்டம்
  • காளியாட்டம்
  • சேவையாட்டம்
  • பேயாட்டம்
  • சாமியாட்டம்
 • கூத்துக்கள்
  • சாந்திக் கூத்து
   • சாக்கம்
   • மெய்க் கூத்து
   • அபிநயக் கூத்து
   • நாட்டுக்கூத்து
  • விநோதக் கூத்து
   • குரவைக் கூத்து
   • கலிநடனம் என்னும் 'கழாய்க் கூத்து'
   • கரகம் என்னும் 'குடக் கூத்து'
   • பாய்ந்தாடும் 'கரணம்'
   • நோக்கு 'பார்வைக் கூத்து'
   • நகைச்சுவை கொண்ட 'வசைக் கூத்து'
   • 'சாமியாட்டம்' அல்லது 'வெறியாட்டு'


 • தமிழர் சிற்பக்கலை
 • தமிழர் கட்டிடக்கலை
 • தமிழர் கப்பற்கலை
 • தமிழர் பெருங்கற்காலக் கட்டிடக்கலை
 • தமிழர் மட்பாண்டக்கலை
 • தமிழர் மரவேலைக்கலை
 • தமிழ் வரைகலை
 • கலைகள்
 • கலை வரலாறு
 • கலைப் பாணிகள், காலம் மற்றும் இயக்கங்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக