07 செப்டம்பர் 2014

ஈரோடு போக்குவரத்து துறை தொடர்பு எண்கள்.

மரியாதைக்குரியவர்களே,
           வணக்கம்.ஈரோடு மாவட்டத்தின்  போக்குவரத்து துறை தொடர்பு எண்கள்

T.S.T.C., HEAD OFFICE, ERODE   2275655 - 59  
G.M., T.S.T.C., ERODE   2275339  
MANAGER, T.S.T.C., ERODE   2268984  
S.E.T.C., BUSSTAND   2265665  
S.E.T.C., BUSSTAND   98426 62962  
S.E.T.C., BUSSTAND   98426 62952  
T.S.T.C., BUS-STAND, ERODE   2258246  
T.S.T.C., DEPOT, MOOLAPATTARAI, ERODE   2212335  
T.S.T.C., ANTHIYUR 04256 260215  
T.S.T.C., BHAVANI 04256 230242  
T.S.T.C., COIMBATORE 0422 2431521, 73  
T.S.T.C., (ERODE), COIMBATORE 0422 2300306  
T.S.T.C., DEPOT, PALLIPALAYAM 04288 240040  
T.S.T.C., SATHY 04295 220255  
T.S.T.C., GOBI 04285 222112  
       
Dy. TRANSPORT COMMISSIONER, ERODE   2252711  
R.T.O., ERODE   2402611  
R.T.O., BHAVANI 04256 231447  
R.T.O., DHARAPURAM 04258 224445  
R.T.O., PERUNDURAI 04294 222779  
R.T.O., SATHY 04295 233997  
R.T.O., GOBI 04285 222922  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக