07 செப்டம்பர் 2014

நகராட்சிகளின் தொடர்பு எண்கள்.

மரியாதைக்குரியவர்களே,
                       வணக்கம். நகராட்சிகளின் தொடர்பு எண்கள்.

MUNICIPALITY
NAME OF THE OFFICE STD CODE OFFICE RESIDENCE
A.D., TOWN PLANNING   2258297  
CHAIRMAN, ERODE MUPLTY.   2252420 2241166
CHITHODE NEW TOWN PLANNING   2533036  
COMMISSIONER,  DHARAPURAM 04258 220542  
COMMISSIONER, ERODE MUPLTY.   2258312 2258962
D.D., TOWN PLANNING, SALEM 0427 2418666 2447659
ERODE LOCAL PLANNING AUTHORITY   2258297  
HEALTH OFFICER   2251616 2269272
I.C.D.S.   2259378  
M.D. NTADCL (NEW TIRUPUR AREA DEVELPT. COUNCIL) 0421 2486864, 873  
MUNICIPAL  OFFICE (BOARD), ERODE   2251616 - 19  
MUNICIPAL  OFFICE, BHAVANI 04256 230556  
MUNICIPAL  OFFICE, BHAVANI (COMMR.) 04256 230410  
MUNICIPAL  OFFICE, DHARAPURAM 04258 220206  
MUNICIPAL  OFFICE, DHARAPURAM (COMMR.) 04258 220542  
MUNICIPAL  OFFICE, GOBI 04285 222159  
MUNICIPAL  OFFICE, GOBI (COMMISSIONER) 04285 222559  
MUNICIPAL  OFFICE, SATHY 04295 220513  
MUNICIPAL  OFFICE, SATHY (COMMISSIONER) 04295 220870  
MUNICIPAL  OFFICE, TIRUPUR 0421 2240852, 2242101  
MUNICIPAL ENGINEER, ERODE.   2258187, 2251616 2268352
MUSEUM   2261160  
P.A. to MUNICIPAL COMMISSIONER   2261619  
R.D.M.A, TIRUPUR 0421 2200308  
V.O.C. PARK   2222459  
WATER HOUSE PUMPING STATION   2210369  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக