08 செப்டம்பர் 2015

தேங்கியுள்ள தண்ணீரை அளப்பது எப்படி?


மரியாதைக்குரியவர்களே,
          வணக்கம். தண்ணீரின் அளவை அளக்கவும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.ஒரு குழாய்க்கிணறு தோண்டுவோம்.அதன் கொள்ளளவு தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.(ஊற்றெடுக்கும் நீரின் அளவு  என்பது வேறு விசயம்).அதேபோல சிலிண்டர் வடிவ தண்ணீர்த்தொட்டியின் அளவு மற்றும் சதுர வடிவ தொட்டியின் அளவு பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.இவையெல்லாம் வாழ்வியலுக்கான காரணிகள்.
  
   ஓடும் நீரை,தேங்கியுள்ள நீரை என இருவகை அளவுகளையும் தெரிந்துகொள்வோம்.

        முதலில் பெய்யும்  மழை அளவு பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம்.

              ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்தால்  ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் தேங்கும்.அதாவது ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பில் ஒரு மில்லிமீட்டர் உயரத்தில்  தேங்கும் தண்ணீரின் அளவு ஒரு லிட்டர் ஆகும். அப்படியானால் ஒரு சதுர மீட்டர்  பரப்பில் ஒரு சென்டிமீட்டர் உயரம் தண்ணீர் தேங்கினால் அதன் அளவு பத்து லிட்டராகும்.

           ஒரு ஏக்கர் பரப்பு என்பது 13,068சதுர மீட்டர் பரப்பு ஆகும்.அப்படியானால் ஒரு ஏக்கர் பரப்பில் ஒரு மில்லிமீட்டர் தண்ணீர் தேங்கினால் அதன் அளவு 13,068லிட்டர் ஆகும்.
அதுவே ஒரு சென்டிமீட்டர் தண்ணீர் தேங்கினால் 1,30,680லிட்டர் தண்ணீர் அளவாகும்.
அதுவே ஒரு அங்குலம் அதாவது இரண்டரை சென்டிமீட்டர் தண்ணீர் தேங்கினால் அல்லது மழை பெய்தால் 3,26,700லிட்டர் தண்ணீர் தேங்கும்.அதாவது 100டன் எடையுள்ள தண்ணீராகும்.
        மழை பெய்வது மில்லிமீட்டர் அளவு அல்லது சென்டிமீட்டர் அளவுகளில்தான் பெய்யும்.இத்துடன் கன அளவு போட்டு குழப்பிக்கொள்ளாதீர்.

   இனி தண்ணீர் தொட்டி அளவு பற்றிக் காண்போம்.
               தண்ணீர் தொட்டியானது சதுர வடிவில் அல்லது நீள்சதுர(செவ்வகம்) வடிவில் அல்லது உருளை வடிவில் என பலவகை வடிவங்களில் குத்து வசமாகவோ படுக்கை வசமாகவோ என பயன்படுத்துகிறோம்.
 ஒரு கன அடி அளவு தண்ணீர் தேங்கினால் 28.3168 லிட்டர் தண்ணீர் என அறிந்துகொள்ளுங்க.(அதாவது 28லிட்டருக்கும் சற்று அதிகம்)
இவ்வாறாக கணக்கிட்டுக்கொள்ளலாம்.

கீழ் கண்டுள்ள அட்டவணையை படியுங்க...
Cubic Feet to Liter Conversion Chart 
கன அடி கொள்ளளவு தண்ணீரை லிட்டர் அளவில் தெரிந்துகொள்ள


Cubic Feet -கனஅடி                                     Liter-லிட்டர்
  
1கனஅடி 28.316846592லிட்டர்     தோராயமாக28லிட்டருக்கும்அதிகம்
2கனஅடி
56.633693184 லிட்டர்- தோராயமாக 56.5லிட்டருக்கும் அதிகம்

3 கன அடி84.950539776 லிட்டர் -தோராயமாக 85லிட்டருக்கும்  குறைவு
4கன அடி113.267386368லிட்டர்- தோராயமாக 113லிட்டருக்கும்  அதிகம்
5 கன அடி141.58423296 லிட்டர்- தோராயமாக 141.5லிட்டருக்கும் அதிகம்
6கன அடி169.901079552 லிட்டர்- தோராயமாக 170லிட்டருக்கும்  குறைவு
7 கன அடி198.217926144 லிட்டர்- தோராயமாக 198லிட்டருக்கும்  அதிகம்
8கன அடி226.534772736 லிட்டர்- தோராயமாக 226 லிட்டருக்கும் அதிகம்
9 கன அடி254.851619328 லிட்டர்- தோராயமாக 255லிட்டருக்கும் குறைவு
10கன அடி283.16846592 லிட்டர் -தோராயமாக 283லிட்டருக்கும்  அதிகம்
11கன அடி311.485312512 லிட்டர்- தோராயமாக 311லிட்டருக்கும்  அதிகம்
12 கன அடி339.802159104 லிட்டர்- தோராயமாக 340 லிட்டருக்கும்  குறைவு
13கன அடி368.119005696 லிட்டர்-தோராயமாக 368லிட்டருக்கும் அதிகம்
14 கன அடி396.435852288 லிட்டர்-தோராயமாக 396 லிட்டருக்கும் அதிகம்
15கன அடி424.75269888 லிட்டர்-தோராயமாக424லிட்டருக்கும் அதிகம்
16 கன அடி453.069545472லிட்டர்- தோராயமாக 453 லிட்டர்
17கன அடி481.386392064லிட்டர்-தோராயமாக 481 லிட்டருக்கும் அதிகம்
18 கன அடி509.703238656 லிட்டர்-தோராயமாக 510லிட்டருக்கும் குறைவு
19கன அடி538.020085248 லிட்டர்-தோராயமாக 538 லிட்டர்
20 கன அடி566.33693184 லிட்டர்-தோராயமாக 566லிட்டருக்கும்  அதிகம்
21 ft³594.653778432 L
22 ft³622.970625024 L
23 ft³651.287471616 L
24 ft³679.604318208 L
25 ft³707.9211648 L
26 ft³736.238011392 L
27 ft³764.554857984 L
28 ft³792.871704576 L
29 ft³821.188551168 L
30 ft³849.50539776 L
31 ft³877.822244352 L
32 ft³906.139090944 L
33 ft³934.455937536 L
34 ft³962.772784128 L
35 ft³991.08963072 L
36 ft³1019.40647731 L
37 ft³1047.7233239 L
38 ft³1076.0401705 L
39 ft³1104.35701709 L
40 ft³1132.67386368 L
41 ft³1160.99071027 L
42 ft³1189.30755686 L
43 ft³1217.62440346 L
44 ft³1245.94125005 L
45 ft³1274.25809664 L
46 ft³1302.57494323 L
47 ft³1330.89178982 L
48 ft³1359.20863642 L
49 ft³1387.52548301 L
50 ft³1415.8423296 L        
55 ft³           1557.42656256 L
60 ft³1699.01079552 L
65 ft³1840.59502848 L
70 ft³1982.17926144 L
75 ft³2123.7634944 L
80 ft³2265.34772736 L
85 ft³2406.93196032 L
90 ft³2548.51619328 L
95 ft³2690.10042624 L
100 ft³2831.6846592 L
105 ft³2973.26889216 L
110 ft³3114.85312512 L
115 ft³3256.43735808 L
120 ft³3398.02159104 L
125 ft³3539.605824 L
130 ft³3681.19005696 L
135 ft³3822.77428992 L
140 ft³3964.35852288 L
145 ft³4105.94275584 L
150 ft³4247.5269888 L
155 ft³4389.11122176 L
160 ft³4530.69545472 L
165 ft³4672.27968768 L
170 ft³4813.86392064 L
175 ft³4955.4481536 L
180 ft³5097.03238656 L
185 ft³5238.61661952 L
190 ft³5380.20085248 L
195 ft³5521.78508544 L
200 ft³5663.3693184 L
205 ft³5804.95355136 L
210 ft³5946.53778432 L
215 ft³6088.12201728 L
220 ft³6229.70625024 L
225 ft³6371.2904832 L
230 ft³6512.87471616 L
235 ft³6654.45894912 L
240 ft³6796.04318208 L
245 ft³6937.62741504 L
250 ft³7079.211648 L
255 ft³7220.79588096 L
260 ft³7362.38011392 L
265 ft³7503.96434688 L
270 ft³7645.54857984 L
275 ft³7787.1328128 L
280 ft³7928.71704576 L
285 ft³8070.30127872 L
290 ft³8211.88551168 L
295 ft³8353.46974464 L        

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக