25 ஏப்ரல் 2017

கல்வி சுமை

வாழ்க்கையைக் கொடுக்கும் பாடங்களை
மருந்து போலத் தருகிறோம்.
கல்வி சுமையாகிறது.
வாழ்க்கையைக் கெடுக்கும் படங்களை
விருந்து போலத் தருகிறோம்
வாழ்க்கையே சுமையாகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக