11 ஜூன் 2014

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட விண்ணப்பம்

http://voiceofindian.org/know-local-body-govt-rti/

பஞ்சாயத்து, பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி  செயல்பாடுகளை அறிய இந்த தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட விண்ணப்பத்தை பயன்படுத்தவும்

http://voiceofindian.org/know-local-body-govt-rti/
http://voiceofindian.org/know-local-body-govt-rti/
பஞ்சாயத்து, பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி செயல்பாடுகளை அறிய இந்த தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட விண்ணப்பத்தை பயன்படுத்தவும்
http://voiceofindian.org/know-local-body-govt-rti/

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக