20 மார்ச் 2012

பவர் பாயிண்ட்-04

கல்வி சார்ந்த பவர் பாயிண்ட் இலவசமாகத் தரும் வலையிதழ்

           கல்வி கற்றுணர்தலில் படக்காட்சிகளுடன் விளக்குவது,பயில்வது மிக எளிது. எளிதில் விளக்குவதும் விளங்குவதும் கணினியில் இந்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பவர்பாயிண்டை (படக்காட்சியமைப்பில்) நாம் உருவாக்க பொருத்தமான படங்களைத் தேட வேண்டும் அதற்கான விளக்க சொற்றொடர்களை உள்ளே இணைப்பது சாதாரண பணியில்லை.
இதை எல்லாம் ஆயத்த ஆடையைப்போல தேவையான பவர்பாய்ண்டை இலவசமாகத் தரும் வலையிதழே இது.
www.pptpoint.com
எல்லாம் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய அனுமதிக்கிறார்கள். உங்களுடைய பெயர் மின் அஞ்சல் முகவரி எல்லாம் கேட்பதில்லை.
நான் பதிவிறக்கம் செய்த நியுரான் பற்றிய பவர்பாயிண்டின் படமே இது.
பயன்படுத்திப்பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக