03 ஏப்ரல் 2012

ஐஸ் மோர்:

கொளுத்துற வெயிலுக்கு ...சும்மா ஜில்லுன்னு ஒரு ஐஸ் மோர்:

by Mohana Somasundram on Tuesday, April 3, 2012 at 4:01pm ·

கொளுத்துற வெயிலுக்கு ...சும்மா ஜில்லுன்னு ஒரு ஐஸ் மோர்:
தேவையானவை:
 • புளிக்காத தயிர்/மோர்.........2 டம்ளர் . 

 • மல்லித் தழை ............கொஞ்சம்

 • கறிவேப்பிலை........... கொஞ்சம்
 • புதினா.......................... கொஞ்சம்
 • சீரகம்............................ கொஞ்சம்
 • இஞ்சி............................ கொஞ்சம்
 • காயம்.............................. கொஞ்சம்
 • ப.மிளகாய்......................1 /2
 • உப்பு..................................தேவையான அளவு 
 • ஐஸ் ................................. .தேவையான அளவு  
செய்முறை:
 • சீரகம் +இஞ்சியை நன்றாகத் தட்டிக்கொள்ளவும். 
 • மிக்சியில் மோர் தவிர அனைத்துப் பொருள்களையும் போட்டு இரண்டு சுற்று சுற்றவும்.

 • அதில் மோர்/ தயிர் கலந்து வேண்டிய அளவு நீர் விட்டு தேவையானால் ஐஸ் போட்டு பரிமாறவும்.

<photo6></photo6>
 • மேலே குறிப்பிட்ட அத்தனை பொருட்களும் வேண்டும் என்பதில்லை. 
 • இருக்கிறதை வைத்துக்கொண்டு நீர் மோர் தயாரிக்கலாம்.
 • இதில் கொஞ்சம் நீராகாரம்.. அதான்பா..பழைய சோத்து தண்ணி கலக்கலாம். கலக்கலா இருக்கும். 
வெயில்ல சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? சும்மா தேவாமிர்தம் மாதிரி இருக்கும். 
கீழே.. கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, இஞ்சி மற்றும் சீர்கத்திலுள்ள் உணவுச் ச்த்துக்கள்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மறக்காமல் பார்க்கவும். 

Data on fresh Curry Leaves per 100gm 
 Many people have also reported weight loss, which is an additional benefit in diabetic people.

V Vitamin A 986 IU 19%  வைட்டமின் A
 Beta Carotene 592 mcg  பீட்டா கரோட்டின்
Vitamin C 11.4 mg 19% வைட்டமின் C
Vitamin E 21.99 mg 73% வைட்டமின்  E
 Vitamin K 99.8 mcg 166%  வைட்டமின் K
Thiamin 0.253 mg 16%  தையாமின்
Riboflavin 0.281 mg 16%   ரிபோபிளேவின்
Niacin 3.467 mg 17%       நியாசின்
 Vitamin B6 1.15 mg 57% வைட்டமின் B6
Folate 154 mcg 38%     ஃபொலேட்
Food Folate 154 5.6 mcg
Dietary Folate Equivalents 154 mcg   நார்ச்சத்து
Minerals % தாது உப்புக்கள்
Calcium 478 mg 47%  கால்சியம்
Iron 29.59 mg 164%   இரும்பு
Magnesium 254 mg 63%  மக்னீசியம்
 Phosphorus 349 mg 34%  பாஸ்பரஸ்
 Potassium 1543 mg 64%   பொட்டாசியம்
Sodium 52 mg 2%   சோடியம்
Zinc 4.05 mg 26%   துத்தநாகம்
Copper 0.815 mg 40% தாமிரம்
Manganese 4.289 mg 214% மாங்கனீஸ்
Selenium 17.1 mcg 24%  செலீனியம்
Fats %DV 
 Total Fat 13.81 mg 21% மொத்த கொழுப்பு
Saturated Fat 2.237 mg 11%
Monounsaturated Fat 5.551 mg
Polyunsaturated Fat 2.557 mg
Nutritional Value of Mint
Given below is the amount of nutrients present in 100g of mint
 • Moisture - 84.9 g  ஈரப்பதம்
 • Protein - 4.8 g  புரதம்
 • Fat - 0.6 g  கொழுப்பு
 • Minerals - 1.9 g  தாது உப்புக்கள்
 • Fibre - 2 g  நார்ச்சத்து
 • Carbohydrate - 5.8 g  மாவுப்பொருள்
Vitamin A protects against colorectal cancer as well as DNA damage from exposure to carcinogenic substances. Mint is also rich in iron, magnesium, calcium and other nutrients.
 • Calcium - 200 mg  கால்சியம்
 • Phosphorus - 62 mg  பாஸ்பரஸ்
 • Iron - 15.6 mg இரும்பு
 • Carotene - 1620 μg  கரோட்டின்
 • Thiamine - 0.05 mg  தையாமின்
 • Niacin - 1 mg  நியாசின் 
 • Riboflavin - 0.26 mg  ரிபோபிளேவின்
 • Folic Acid (Free) - 9.7 μg  ஃபோலிக் அமிலம்
 • Folic Acid (Total) - 114 μg
 • Vitamin C - 27 mg  வைட்டமின் C 
 • Magnesium - 60 mg   மக்னீசியம்
 • Copper - 0.18 mg  தாமிரம்
 • Manganese - 0.57 mg  மாங்கனீஸ்
 • Zinc - 0.44 mg  துத்த நாகம்.
 • Chromium - 0.008 mg  குரோமியம்
 • Oxalic Acid - 33 mg  ஆக்சாலிக் அமிலம் 
 • Phytin Phosphorus - 4 mg ஃபைட்டின் பாஸ்பரஸ் 
 • Energy - 48 Kcal சக்தி
Nutritional Value of Coriander  in 100 gm
 • Protein - 2.13 g புரதம் 
 • Fiber - 2.8 gm  நார்ச்சத்து
 • Water - 92.21 gm  நீர் 
 • Carbohydrate - 3.67 gm  மாவுப்பொருள்
 • Fats - 0.52 gm  கொழுப்பு 
 • Vitamin A - 6748 IU வைட்டமின் A
 • Vitamin B6 - 0.149 mg வைட்டமின் B6
 • Niacin - 1.114 mg  நியாசின் 
 • Riboflavin - 0.162 mg  ரிபோபிளேவின் 
 • Thiamin - 0.067 mg  தையாமின் 
 • Vitamin C - 27 mg வைட்டமின் C
 • Vitamin E - 2.5 mg வைட்டமின் E -
 • Vitamin K - 310 mg வைட்டமின் K
 • Calcium - 67 mg  கால்சியம் 
 • Copper - 0.225 mg  தாமிரம் 
 • Iron - 1.77 mg  இரும்பு
 • Manganese - 0.426 mg  மாங்க்னீஸ்
 • Magnesium - 26 mg  மக்னீசியம் 
 • Phosphorus - 48 mg  பாஸ்பரஸ் 
 • Potassium - 521 mg   பொட்டாசியம் 
 • Selenium - 0.9 mcg  செலிலியம் 
 • Sodium - 46 mg  சோடியம் 
 • Zinc - 0.5 mg  துத்த நாகம் 
 • Energy - 23 Kcal   ஆற்றல்
Ginger is composed of various nutrinets and phytochemicals.
The nutrients, listed alphabetically, are: Amino acids, calcium, essential fatty acids (EFA's), iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, selenium, vitamin A, vitamin B-1, vitamin B-2, vitamin B-3, vitamin B-6, vitamin C, and zinc.
The Phytochemicals, listed alphabetically, are: Alpha-pinene, beta-carotene, beta-ionone, beta-sitosterol, caffeic acid, camphor, capsaicin, caryophllene, chlorogenic acid, citral, curcumin, farnesol, ferulic acid, geraniol, gingerols, lecithin, 1,8-cineole, and zingerone.
 • PrincipleNutrient Value
 • Percentage of RDA
 • Energy 80 Kcal 4% ஆற்றல்
 • Carbohydrates 17.77 g  13.5% மாவுப்பொருள்
 •  Protein 1.82 g 3% புரதம் 
 • Total Fat 0.75 g 3% மொத்த கொழுப்பு
 • Cholesterol 0 mg 0% கொலஸ்டிரால்
 • Dietary Fiber 2.0 g 5% நார்ச்சத்து 
 • VitaminsFolates 11 µg 3% ஃபோலேட்
 • Niacin 0.750 mg 4.5% நியாசின்
 • Pantothenic acid 0.203 mg 4% பாண்டோதனிக்  அமிலம் 
 • Pyridoxine 0.160 mg 12% பைராக்சின்
 • Vitamin A 0 IU 0%  வைட்டமின் A
 •  Vitamin C 5 mg 8% வைட்டமின்  C 
 •  Vitamin E 0.26 mg 1.5% வைட்டமின் E
 • Vitamin K 0.1 µg 0% வைட்டமின் K
 • Electrolytes
 • Sodium 13 mg 1% சோடியம் 
 • Potassium 415 mg 9%  பொட்டாசியம் 
 • Minerals தாது உப்புக்கள்
 • Calcium 16 mg 1.6% கால்சியம் 
 • Copper Iron 0.60 mg 7.5% தாமிரம், இரும்பு 
 •  Magnesium 43 mg 11% மக்னீசீயம் 
 •  Manganese 0.229 mg 10% மாங்கனீஸ்
 • Phosphorus 34 mg 5% பாஸ்பரஸ் 
 •  Zinc 0.34 mg 3% துத்தநாகம்
 • Cumin seeds (Cuminum cyminum), 
 • Nutritional value per 100 g. ( National Nutrient data base)
 • PrincipleNutrient Value
 • Percentage of RDA
 • Energy 375 Kcal 19% ஆற்றல்
 • Carbohydrates 44.24 g 34% மாவுப்பொருள் 
 • Protein 17.8 g 32% புரதம்
 • Total Fat 74% 22.27g  மொத்த கொழுப்பு
 • Cholesterol 0 mg 0% கொலஸ்டிரால் 
 • Dietary Fiber 10.5g 26% நார்ச்சத்து 
 •  VitaminsFolates 2.5%10 mcg ஃபோலேட் 
 •  Niacin 4.58 mg 28.5% நியாசின் 
 • Pyridoxine 0.435 mg 33% பைராக்சின் 
 •  Riboflavin 0.32 mg 24.5%ரிபோபிளேவின் 
 • Thiamin 0.628mg 52% தையாமின் 
 • Vitamin A 1270 IU 42% வைட்டமின் A 
 •  Vitamin C 7.7mg 13%  வைட்டமின் C
 • Vitamin E 3.3 mg 22%  வைட்டமின் E
 • Vitamin K 5.4 mcg 4.5%  வைட்டமின் K
 • Electrolytes
 • Sodium 1788 mg 38% சோடியம் 
 • Potassium 68 mg 11% பொட்டாசியம் 
 • MineralsCalcium 931 mg 93% கால்சியம் 
 •  Copper 0.867 mg 96% தாமிரம்
 • Iron 66.36mg 829% இரும்பு 
 •  Magnesium 366 mg 91% மக்னீசியம் 
 •  Manganese 3.3 mg 145% மாங்கனீஸ்
 • Phosphorus 499 mg 71% பாஸ்பரஸ்
 • Zinc 4.8 mg 43.5% துத்தநாகம் 
 •  Phyto-nutrientsCarotene-ß 762 mcg -
 • - Crypto-xanthin-ß 0 mcg -
 • - Lutein-zeaxanthin 448 mcg --

நண்பர்களே.. இந்த சத்துக்கள் போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டுமா?


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக