02 நவம்பர் 2015

தாளவாடி வட்டம்- THALAVADY TALUK - ತಾಲವಾಡಿ: பயணிகள் நூலகம்-தாளவாடி வட்டம்.

தாளவாடி வட்டம்- THALAVADY TALUK - ತಾಲವಾಡಿ: பயணிகள் நூலகம்-தாளவாடி வட்டம்.: பயணிகள் நூலகம் மலைக்கிராம மக்களுக்காக பயணிக்கும் நூலகம். வளர்ப்போம் மலைவாழ் மாணவர்களின் அறிவை வளர்ப்போம்.   புதுக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள ஞ...

1 கருத்து: