26 அக்டோபர் 2015

கரந்தை ஜெயக்குமார்: புதுகை சங்கமம்

கரந்தை ஜெயக்குமார்: புதுகை சங்கமம்:      கடந்த இரண்டு மாதங்களாக, என்று வரும், எனறு வரும் என்று நாள் காட்டியின் தாட்களைப் பார்த்துப் பார்த்து, ஏங்கிக் கொண்டிருந்த, அந...

1 கருத்து: