18 பிப்ரவரி 2014

கோழி செய்த விளம்பரம்.

மரியாதைக்குரியவர்களே,
                  வணக்கம்.
  கொங்குத்தென்றல் வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை இனிதே வரவேற்கிறோம்.
     தரமான பொருளாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பொருளையும் விளம்பரம் செய்தால் மட்டுமே அதன் உற்பத்திக்கு பலனாக விற்பனை ஆகும்.அதற்கு உதாரணமாக இந்த கவிதை ஆங்கிலப்பாடலை மொழி பெயர்த்த (முனைவர்) டாக்டர் அ.விநாயக மூர்த்தி அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல.

     
                    கோழி செய்த விளம்பரம்.

         கெண்டை மீன் இடுகிறது பத்தாயிரம் முட்டை ! 
        அண்டைவீட்டுக்கோழியோ ஒரேயொரு முட்டை!
        சாதனையைக் கெண்டைமீன் சொல்வதில்லை சற்றும்
        சாவகாசமாயதனைப் புறக்கணித்தோம் முற்றும்.
       ஒற்றை முட்டையின்  பெட்டைக் கோழியோ,தன்
      ஒருகால் உயர்த்தி நெஞ்சை நிமிர்த்திக்
     'கொக் கொக்' என்றே சொல்கிறது - நம்
     கவனமும் முட்டைமேல் செல்கிறது.
    ஆமாம்! விளம்பரத்தாலே பயனுண்டு கண்டீர்!.
                

1 கருத்து: